Flevokust Haven

Flevokust Haven is een nieuwe buitendijkse multimodale overslaghaven ten noorden van Lelystad, met een containerterminal, een overslagkade, een groot binnendijks industrieterrein en de Maxima-Centrale. De haven versterkt de regionale economie en de logistieke concurrentiepositie van de regio en biedt extra werkgelegenheid. Een unieke combinatie van sterke eigenschappen zet Flevokust Haven en de regio in één keer op de kaart als aantrekkelijke vestigingslocatie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De provincie Flevoland en Gemeente Lelystad werken aan de oprichting van een zelfstandig havenbedrijf om de haven verder te professionaliseren, om zo de maatschappelijke en economische potentie van Flevokust Haven maximaal te ontwikkelen.

www.flevokusthaven.nl

Fysiek

De provincie Flevoland heeft de buitendijkse overslaghaven gerealiseerd. De gemeente Lelystad realiseert het industrieterrein. Daarmee zijn de fysieke voorwaarden aanwezig om plaats te bieden aan krachtige clusters op het gebied van agro-food, logistiek, maakindustrie en circulaire economie.

Met zijn centrale ligging voor alle soorten vervoer, ligt Flevokust Haven met zijn industrieterrein perfect om een belangrijke schakel te vormen in de multimodale logistiek. De haven ligt aan de hoofdscheepvaartroute tussen de zeehavens van Rotterdam, Antwerpen en Amsterdam en Noord-Nederland en Duitsland. Na de vergroting van de Kornwerdersluis zijn ook directe short-sea verbindingen met de Noord- en Oostzee mogelijk.

Met een efficiënte ontsluiting via het water, heeft Flevokust Haven alles in huis om zich te ontwikkelen tot ‘draaischijf’ voor vervoer per binnenvaart en op termijn short sea. Het gebied heeft verder de mogelijkheid voor het realiseren van een spoorverbinding, ligt vlakbij de snelweg A6 en vliegveld Amsterdam Lelystad Airport en op 45 minuten van luchthaven Schiphol.

Innovatie

Flevokust Haven verbindt niet alleen verschillende vervoersmodaliteiten, maar geeft volop ruimte voor kansen en samenwerking aan innovatie, duurzaamheid en circulariteit. We zoeken actief verbinding tussen overheid, bedrijven, opleidingen en onderzoeksinstellingen om innovatieve concepten op Flevokust Haven toe te passen. Het gebied biedt ruimte voor het verrijken en hergebruiken van producten in een circulaire economie.

De aanwezigheid van de Maxima-Centrale en zonneparken van ENGIE biedt kansen voor innovatieve en duurzame energieoplossingen. Er wordt gewerkt aan waterstofpilots, duurzame aandrijfvormen voor scheepvaart en wegvervoer, grootschalige duurzame energieopwekking en - opslag en slimme energie- en warmtenetwerken. Samen met ENGIE wordt Flevokust Haven op een duurzame manier vormgegeven.

Talent

Flevokust Haven biedt ook ruimte voor talentontwikkeling. Samenwerking met Hogeschool Windesheim en Technasia bieden studenten en scholieren de mogelijkheid hun talent op maritiem en logistiek vlak te ontwikkelen. Verder geeft Flevokust Haven een impuls aan de werkgelegenheid. Het type werkgelegenheid dat Flevokust Haven met zich meebrengt sluit goed aan bij de beroepsbevolking van Lelystad en omgeving. Flevokust Haven levert tussen de 25 en 35 nieuwe arbeidsplaatsen per hectare op. Daarnaast is een vergelijkbare groei te verwachten in het aantal indirecte arbeidsplaatsen elders in de regio.

Voor meer informatie over Flevokust Haven klik hier.