Lelystad Airport

De doorgroei van Amsterdam Lelystad Airport (ALA) naar twin airport van Schiphol is belangrijk voor de economie van Nederland en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Door de opvang van niet-mainport gebonden vliegverkeer wordt Schiphol ontlast en draagt ALA bij aan de versterking van het bestemmingennetwerk Nederland naar de wereld. Daarnaast is de luchthaven belangrijk voor de ontwikkeling van de regio: economie, werkgelegenheid, onderwijs, ruimtelijke ontwikkeling van Flevoland en verbetering van de bereikbaarheid. Het aanliggend bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark (LAB) maakt, in combinatie met Flevokust Haven, dat zich hier hét logistieke knooppunt in de regio ontvouwt.

Fysiek

Samen met Lelystad Airport en gemeente Lelystad werken we eraan om de luchthaven operationeel te maken: faciliteiten en infrastructuur gereed voor opening van de luchthaven. Ook zorgen we voor een goede inpassing in de omgeving. We bewaken de leefbaarheid met betrekking tot gezondheid en milieu. We doen dit onder meer door monitoring van geluidoverlast.

Innovatie

Op en om de luchthaven stimuleren we een zo hoog mogelijke ambitie op het gebied van duurzaamheid. In samenwerking met het naastgelegen Lelystad Airport Businesspark (LAB) en met gebruik van inzichten uit Europese samenwerkingsverbanden als EV Energie. Provincie, Lelystad Airport (LA) en gemeente Lelystad bieden via het Luchthavenfonds mogelijkheden om initiatieven tot verbetering van de leefbaarheid, duurzaamheid en economische ontwikkeling in de omgeving van en in relatie tot de luchthaven te ontplooien. Ook ontwikkelen we maatregelen voor energiebesparing, gebruik van duurzame energie, lokale werkgelegenheid en kennisdeling. Bij uitstek is Amsterdam Lelystad Airport een geschikte locatie om kennisontwikkeling en innovaties rond de omgeving en luchtvaart- en luchthavensysteem te stimuleren en dit waar mogelijk bruikbare learnings voor de luchtvaartsector te laten zijn. We maken hierbij optimaal gebruik van de mogelijkheden van de Europese stimuleringsprogramma’s.

Ook willen we het cluster van bedrijven dat zich bezighoudt met onderhoud en reparatie van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen en het bijbehorend technisch onderwijs versterken.

Lees meer...

Duurzaamheidsinitiatieven op
en rond Lelystad Airport

Met onder meer Lelystad Airport, Lelystad Airport Businesspark, gemeente Lelystad en De Lelystadse Boer werken we aan een zo duurzaam en circulair mogelijke ontwikkeling en exploitatie van het luchthavengebied. Deze initiatieven ziet u in deze kaart. Zo geven we actief invulling aan ons gezamenlijke belang van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Talent

Amsterdam Lelystad Airport (ALA) is belangrijk voor de brede regio. Banen helpen de regio versterken en laten mensen meedoen aan de samenleving. Naast werkgelegenheid levert de luchthaven onderwijs- en onderzoekskansen op waardoor deze disciplines die in Flevoland nog moeten groeien, ook verder kunnen ontwikkelen. Hiervoor zijn we de verbindende schakel tussen onderwijs- en onderzoeksinstellingen, Lelystad Airport en Lelystad Airport Businesspark. De volgende typen onderwijs krijgen hiermee een impuls:

  • Technisch onderwijs
  • Onderwijs in facilitaire dienstverlening
  • Logistiek onderwijs
  • Luchtvaartonderwijs

Voor meer informatie over de uitbreiding van Lelystad Airport klik op onderstaande knop:

Voor meer informatie over Lelystad Airport klik hier.