Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum

Er zijn prachtige kansen in Noordelijk Flevoland om rondom de pijler “smart mobility” het cluster van bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden en andere stakeholders verder te versterken en door te ontwikkelen. De verplaatsing van het testcentrum van RDW van Lelystad naar Marknesse, als gevolg van de uitbreiding van Lelystad Airport, biedt kansen in Noordelijk Flevoland om rondom de snelle ontwikkeling van “steeds slimmer wordende” mobiliteit de functionaliteit van het testcentrum te vergroten en uit te bouwen tot het (Smart) Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC).

Het MITC is een unieke samenwerking en bundeling van krachten tussen Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR), Duits-Nederlandse Windtunnels (DNW), Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) en Nederlandse RPAS Test Centrum (NRTC). Deze samenwerking biedt onder meer synergievoordelen op het gebied van kennisdeling tussen verschillende vervoerssoorten.

Het MITC faciliteert in de verschuiving van testen en experimenteren met smart mobility, naar toepassing en gebruik in de dagelijkse praktijk en draagt daar¬mee bij aan de doelen van het landelijke programma ‘Smart mobility Dutch reality’. Het is daarmee essentieel voor een verantwoorde introductie van een nieuwe generatie voertuigen, toepassingen en dien¬sten. Marknesse onderscheidt zich door het ruime aantal mogelijkheden voor innovatie, cross-overs tussen vervoersoorten en versnellen van time-to-market van innovaties.

Pdf Smart Mobility

Fysiek

Locatie Marknesse biedt, nabij NLR en DNW, alle ruimte om de verlengde testbaan van RDW te realiseren en uit te bouwen tot het MITC. Het aaneengesloten gebied in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) biedt hiermee veel mogelijkheden tot synergie. Ook in de bebouwde omgeving (DigiCity) kan worden getest met autonoom transport en de aanwezigheid van een gesloten luchtruim maakt het mogelijk om toekomstige vervoersconcepten, zoals auto’s die zowel kunnen rijden als vliegen, te testen. De locatie is centraal gelegen ten opzichte van universiteiten en al bestaande clusters. Tegelijk is het MITC gunstig gelegen in landelijk gebied. Hierdoor is er geen hinder van activiteiten op het afgesloten terrein voor de omgeving, maar ook geen hinder van de omgeving (b.v. geluid, uitstoot, straling) op activiteiten op het terrein. Daarbij biedt het terrein mogelijkheden voor verdere uitbreiding (flexibiliteit). Hiermee biedt de locatie alle mogelijkheden voor de realisatie van een MITC.

Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR)

Op de locatie bij Marknesse is ook het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) gevestigd. Dat is de kennisorganisatie voor het identificeren, ontwikkelen en toepassen van geavanceerde technologische kennis op het gebied van lucht- en ruimtevaart. De aanwezigheid van NLR op het MITC biedt volop kansen voor synergie.

Er zijn mogelijkheden om samen te werken bij de ontwikkeling van testmethoden, door het uitwisselen van personeel en expertise. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor het faciliteren van start-ups en scale-ups en het gebruiken van financieringsinstrumenten. Op het terrein van de NLR is ook de Duits-Nederlandse Windtunnels (DNW) gevestigd waarin onder andere de luchtweerstand van voertuigen getest kan worden.

Innovatie

In een gecontroleerde real life omgeving kunnen testen plaatsvinden met betrekking tot de communicatie tussen voertuig en omgeving (de DigiCity). Zo draagt het MITC bij aan het zorgvuldig benutten van data-uitwisseling en connectiviteit. De DigiCity op het MITC-terrein biedt daarnaast ruimte aan bedrijven die zich met slimme, duurzame en veilige mobiliteit bezighouden. De time-to-market versnelt innovaties op gebied van autonoom transport en testen. Certificering en vervolgens veilige introducties richting de publieke ruimte in de dagelijkse praktijk vindt hier plaats.

Talent

De stip op de horizon is om zo enkele honderden nieuwe banen verbonden aan het thema smart mobility te realiseren en daarmee een impuls aan de economie van de regio en Nederland te geven. Met de ontwikkeling van het MITC creëren we hoogwaardige werkgelegenheid en daarmee de versterking van de werkgemeente Noordoostpolder. In een cluster waarin zoveel (technologische) ontwikkeling plaatsvindt kan het onderwijs niet ontbreken. Van het inzetten van Comakerships, ondersteunen bij testen en valideren, gebruikmaken van de contextrijke omgeving voor attractief onderwijs tot het opleiden voor de vraag van de arbeidsmarkt in deze sector. Bij het ontwikkelen van het MITC inclusief een Digicity zal dit tot ontwikkeling komen in een campus. Naast RDW zullen er ook andere partijen gebruik maken van de testbaan om bijvoorbeeld hun personeel te bekwamen, denk aan bijvoorbeeld de politie voor rijvaardigheden.