Groene stad van de toekomst

Op 28 april 2022 opent de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 in Almere haar deuren met als thema ‘de groene stad van de toekomst’. De komende jaren gaan we steeds meer in grote steden wonen. Het bewoonbaar houden van die steden is een wereldwijd vraagstuk. Op de expo zijn oplossingen daarvoor te zien en beleven. Met een mix van pilots, challenges en andere activiteiten biedt provincie Flevoland ondernemers, kennisinstellingen en studenten mogelijkheden om voorafgaand aan de expo samen te werken aan kennisontwikkeling en grensverleggende innovaties om zo de regionale economie te versterken. De focus ligt daarbij op duurzame voedselvoorziening. Door samenwerking en gebruik te maken van huidige en toekomstige Europese onderzoeks- en economische stimuleringsprogramma’s kan de kennisontwikkeling nog meer gestimuleerd worden. De resultaten zijn tijdens de Floriade Expo 2022 in het provinciale Innovatiepaviljoen te zien en ervaren.

Voor meer informatie over Floriade Expo 2022 klik op de onderstaande knop:

Fysiek

Op het Floriadeterrein bouwen wij een Innovatiepaviljoen. En samen met de gemeente Almere en aannemers realiseren wij innovatieve, circulaire bruggen. In de provincie ondersteunen wij boeren met pilots om kennis op te doen van het telen en verwerken van plantaardige eiwitten zoals verse soja, paddenstoelen en veldbonen. Samen met de gemeenten in Flevoland brengen wij de Floriade Expo 2022 naar hen toe.

Innovatiepaviljoen

Het Innovatiepaviljoen wordt een gebouw met uitstraling en verhalen: het verhaal van Flevoland en het verhaal van duurzaamheid. Al voor de Floriade expo 2022 kunnen bedrijven en studenten het pand gebruiken om te werken aan innovaties op het gebied van duurzame voedselvoorziening. Na de expo is het pand onderdeel van de Flevo Campus. Voor en tijdens de expo kunnen Flevolandse gemeenten en bedrijfsleven het pand gebruiken om te laten zien wat zij doen op de Floriade thema’s. Samen met hen ontwikkelen we een programma om de Floriade expo 2022 de regio in te brengen en om op de expo de Flevolandse innovatiekracht internationaal uit te dragen.

Innovatie

Om de groeiende steden bewoonbaar en bereikbaar te houden, de inwoners van voldoende, gezond en veilig voedsel te voorzien en minder het milieu te belasten zijn grensverleggende innovaties nodig. De Floriade Expo 2022 is daarbij een versneller en een internationaal podium om innovaties te laten zien.

Duurzaam voedselsysteem

Op het gebied van voedselvoorziening dagen wij de markt uit met innovaties te komen, waarbij het verkorten van de keten belangrijk is. Het gaat om uitdagingen in de hele keten van boer tot bord.

Duurzame eiwitvoorziening is één van de grote uitdagingen voor een gezonde toekomst van onze voeding en voor de ontwikkeling van landbouw. Met de proeftuin Growing Green Proteins brengt provincie Flevoland boeren, ontwikkelaars, ondernemers, onderzoekers en onderwijs bij elkaar om innovaties te ontwikkelen, kansen te benutten en barrières te slechten.

 • We ondersteunen verschillende pilots voor nieuwe teelten van verse sojabonen, paddenstoelen en veldbonen.
 • We organiseren een Challenge met koks: Eet als een pionier!.
 • We werken samen met de provincies Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant en met het ministerie van LNV om invulling te geven aan de Nederlandse ambitie en het Europees Eiwitplan.

Voor meer informatie over Growing Green Proteins klik op de onderstaande knop:

In het Europese Interreg programma FoodChains 4 Europe werken wij samen met andere Europese regio’s en universiteiten en onze partners hogeschool Aeres en Vereniging Flevofood aan het stimuleren en ondersteunen van innovaties in de voedselketens.

Bruggencampus Flevoland-Floriade

Ook op het gebied van bereikbaarheid zijn innovaties nodig. In Nederland moeten de komende jaren 40.000 bruggen vervangen worden. Dat is niet alleen een enorme investering, er dreigt ook onvoldoende ontwerp- en bouwcapaciteit te zijn om dit allemaal in betrekkelijk korte termijn uit te voeren. Dat vraagt om innovatieve oplossingen en nieuwe vormen van samenwerking. Met de komst van de Floriade Expo 2022 in Almere, waar een aantal bruggen gebouwd moeten worden, is er een locatie waar in de praktijk een innovatieve aanpak getest kan worden. Met de Bruggencampus Flevoland ontwikkelen we samen met de gemeente Almere een praktijkgerichte leeromgeving. Deze bestaat uit 5 pijlers:

 • Nieuwe bruggen op Floriade terrein
  Hoe kom je door een ander aanbestedingsproces tot innovaties?
 • Tweede leven bruggen
  Hoe kun je bruggen die nooit bedoeld waren om te hergebruiken, toch een tweede leven geven?
 • Hernieuwbare circulaire bruggen
  Hoe ontwerp en bouw je volledig circulaire bruggen? Wat betekent dat voor o.a. materiaalgebruik en constructiemethoden?
 • Digitale leeromgeving
  Alle kennis leggen we vast en delen we in een te ontwikkelen interactief platform dat uit 2 delen bestaat:
  - Informatie om faalkosten tijdens de bouw te verlagen
  - Informatie over o.a. ontwerp, materiaalgebruik, beheer & onderhoud die opgedaan is in de deelprojecten.
 • Bijeenkomsten
  Leren door te doen is het motto van de Bruggencampus. Om zoveel mogelijk partijen te inspireren en samen te werken aan oplossingen, zijn er regelmatig bijeenkomsten. Hierin gaan deelnemers aan de slag gaan met een praktijkgericht vraagstuk.

Met Bruggencampus Flevoland-Floriade zoeken we samenwerking met de markt en met de Bouwcampus en Rijkswaterstaat.

Meer informatie op Bruggencampus Flevoland-Floriade

Lees meer...

Talent

De innovaties vragen ook om nieuwe kennis en nieuwe banen. De provincie zet in op kennisdeling en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. De opgedane kennis delen we met de markt, om elkaar te inspireren en te laten ervaren dat het anders kan.

Het Innovatiepaviljoen maakt na de Floriade deel uit van de Flevo Campus. Een kenniscluster die Flevoland toonaangevend maakt in het adresseren van mondiale vraagstukken op het gebied van stedelijke voedselvoorziening. Samen met partners (onderwijs- en kennisinstellingen en bedrijfsleven) wordt gewerkt aan onderzoek en innovaties in de stedelijke voedselvoorziening. Met een kennis-en innovatieagenda werken we aan een internationaal netwerk dat het ook mogelijk maakt om Europese subsidies binnen te halen.

Met het project Talent kleurt Flevoland gaan technasia-leerlingen en HBO-studenten aan de slag met vraagstukken op de Floriade thema’s.

Flevo Campus

Het Innovatiepaviljoen maakt na de Floriade deel uit van de Flevo Campus. Een kenniscluster die Flevoland toonaangevend maakt in het adresseren van mondiale vraagstukken op het gebied van stedelijke voedselvoorziening. Samen met partners (onderwijs- en kennisinstellingen en bedrijfsleven) wordt gewerkt aan onderzoek en innovaties in de stedelijke voedselvoorziening. Met een kennis-en innovatieagenda werken we aan een internationaal netwerk dat het ook mogelijk maakt om Europese subsidies binnen te halen.

Met het project Talent kleurt Flevoland gaan technasia-leerlingen en HBO-studenten aan de slag met vraagstukken op de Floriade thema’s.

Voor meer informatie over Floriade klik hier.