Nationaal Park Nieuw Land

Bij Almere en Lelystad, op een vleugelslag van Amsterdam, ligt een groot en verrassend natuurgebied: Nati onaal Park Nieuw Land. Door mensenhanden gemaakt land dat nog volop in ontwikkeling is. Een gevarieerd, waterrijk landschap waar jonge deltanatuur de ruimte krijgt. Een gebied bovendien waar bijzondere vogelsoorten zich thuis voelen en uit Nederland verdwenen soorten zijn teruggekeerd.
Ieder bezoek is er anders, maar altijd is het een belevenis. De Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer vertellen samen het typisch Nederlandse verhaal van het op water gewonnen land. In het laagst gelegen deel van de polders kreeg de natuur de ruimte en ontstond een nieuwe wildernis. Het zoete water van het Markermeer groeide uit tot een vogelparadijs, terwijl het lag te wachten op inpoldering. En met de aanleg van de Marker Wadden is wederom nieuw land gemaakt. Geen enkel Nationaal Park binnen of buiten Nederland vertelt zo’n verhaal.

Nationaal Park Nieuw Land is een initiatief van de provincie Flevoland, samen met Staatbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Flevo-Landschap, Gemeente Almere, Gemeente Lelystad, Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland. Met elkaar beheren en ontwikkelen wij dit avontuurlijke natuurgebied.

Fysiek

Deelgebieden

Nationaal Park Nieuw Land bestaat uit deelgebieden Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer. Het is een waar vogelparadijs met als icoon de zeearend. In het nationaal park zijn diverse kuddes grote grazers te bewonderen.

Man-made natuur

Het gebied van 29.000 hectare zou nooit hebben bestaan zonder het grootste inpolderingstraject ter wereld: Flevoland. Je bevindt je in Nationaal Park Nieuw Land letterlijk op de zeebodem van de voormalige Zuiderzee. Nieuw Land vertelt ook het verhaal van de eeuwenlange strijd tegen het water. De aanleg van de Marker Wadden spreekt tot de verbeelding. Zonder de mens geen Nieuw Land, man-made natuur. Voor meer informatie over de deelgebieden ga naar de website van Nationaal Park Nieuw Land.

De grote vogeltrek

Nationaal Park Nieuw Land is de thuishaven van allerlei soorten vogels. Hier zie je ganzen- en eendensoorten. Verschillende roofvogels zoals de buizerd en de torenvalk leven er. En allerlei trekvogels leggen jaarlijks duizenden kilometers af over de Oost-Atlantische flyway, met een bestemming of tussentijdse rustplek in Nieuw Land. Het is een waar vogelparadijs.

Innovatie

De mens versterkt de natuur en de natuur versterkt de mens. De mens staat aan de basis van het ontstaan van Nieuw Land en blijft de natuur op een innovatieve manier ontwikkelen. Het is een toonaangevend, veerkrachtig natuurgebied met een levendige dynamiek. Met belangrijke voorwaarden als waterveiligheid, zoetwaterwinning, kaderrichtlijn water en Natura 2000 doelstellingen vraagt dat om innovatieve oplossingen.

Aanleg Marker Wadden en Oostvaardersoevers

De aanleg van Marker Wadden en het project Oostvaardersoevers zijn voorbeelden van innovatie in Nationaal Park Nieuw Land.
Ga naar deze pagina in het digizine voor meer informatie over de Marker Wadden en Oostvaardersoevers.

Talent

Onderzoek

Over de verschillende gebieden van het Nationaal Park Nieuw Land zijn veel onderzoeksgegevens bekend. Daarnaast wordt er de komende jaren blijvend onderzoek uitgevoerd in dit bijzondere gebied. Samenwerkingen met Rijkswaterstaat en de Universiteit van Amsterdam over de Oostvaardersoevers zijn hier voorbeelden van. Voor meer informatie over welke onderzoeken er beschikbaar zijn ga naar www.nationaalparknieuwland.nl.

Voor meer informatie over Nationaal Park Nieuw Land ga naar www.nationaalparknieuwland.nl.