Economische impuls

Het meest groene en rustige deel van de provincie vraagt om een economisch impuls. Een impuls in de breedste zin van het woord want het gaat om de brede welvaart voor burgers en bedrijven in Noordelijk Flevoland. Hoe maken we met elkaar deze regio weer toekomstbestendig en minder gevoelig voor economische schommelingen?

Samen met het Rijk en regionale partners werkt de Provincie aan ontwikkeling op het gebied van economie, verduurzaming, innovatie, talent en fysieke leefomgeving. Deze ontwikkelingen focussen op het toekomstbestendig maken van het Maritiem Cluster op Urk, de verduurzaming van de IJsselmeervisserij en het verzilveren van het groeipotentieel van Noordelijk Flevoland verbonden aan smart mobility via het MITC.

Voor deze regionale opgave is stelt het kabinet middelen beschikbaar uit de Regio Envelop, waaruit Regio Deals worden gefinancierd worden tussen Rijk en de regio. Ook vanuit de regio zelf wordt gezorgd voor financiering (cofinanciering) en fondsen (bijv. scholingsfonds).