Knooppunt voor logistiek, natuur en recreatie

Van de groeiende bedrijvigheid bij Flevokust Haven tot de doorgroei van Amsterdam Lelystad Airport (ALA) naar luchthaven voor vakantieverkeer naar bestemmingen binnen Europa en rond de Middellandse Zee. Midden Flevoland is volop in ontwikkeling. Flevokust Haven en ALA zetten de regio in één keer op de kaart als aantrekkelijke vestigingslocatie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Beide projecten zijn belangrijk voor de economie, werkgelegenheid en concurrentiepositie van Flevoland en verbetering van de bereikbaarheid.

Naast hét logistieke knooppunt in de regio, worden natuur- en recreatiemogelijkheden uitgebreid in en rond Markermeer-IJmeer en wordt de ontwikkelvisie voor het Nationaal Park Nieuw Land verder uitgewerkt. Bovendien leveren Nieuwe Natuurinitiatieven vanuit de samenleving een spannend groenblauw landschap op. Een deel van de Nieuwe Natuurprojecten en een groot deel van het Markermeer-IJmeer is onderdeel van het Nationaal Park Nieuw Land.