Stad en natuur komen samen

Het landschapsbeeld van Zuidelijk Flevoland is voortdurend in beweging. Nieuwe Natuurinitiatieven zoals De Eemvallei worden steeds meer zichtbaar. Daarnaast staan de stedelijke gebieden ook niet stil. Almere zal de komende jaren fors groeien. Alleen huizen bouwen is niet voldoende. Voor een groene, duurzame en levendige stad zijn voldoende voorzieningen nodig. Provincie Flevoland, gemeente Almere en het Rijk investeren in projecten om de stad verder te ontwikkelen als een stad waar het prettig is om te wonen, werken en recreëren.

Onderweg naar de Floriade Almere 2022 zet de provincie maximaal in op kennisontwikkeling en het stimuleren van innovaties. Vanaf 2019, nog voor de opening van de expo, is het Flevolands paviljoen gerealiseerd. Het eerste podium van vele innovaties voor, tijdens en na de Floriade!

Met veel partners wordt gewerkt aan de verkenning voor de innovatieve verbinding Oostvaarderoevers tussen Markermeer, Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. Dit geeft een impuls aan de natuur in de gebieden en draagt bij aan Nationaal Park Nieuw Land.